Cieľová skupina:

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť samostatne vytvárať automatizované reporty z objektov aplikácii QlikSense prostredníctvom nástroja Qlik NPrinting 17 a nastavovať ich automatizované zasielanie prostredníctvomn rôznych kanálov. Workshop je realizovaný nad klientskými dátami pričom vzhľadom na špecifiká, ktoré sa môžu v klientských aplikáciach objaviť negarantujeme za výstup workshopu.

Obsah školenia:

 • Predstavenie NPrintig a Architektúra
 • Kolaborácia a analýzy
 • Tvorba reportov
  • Vytvorenie NPrinting aplikácie
  • Vytvorenie spojenia s QlikSense modelom
  • Tvorba šablón:
   • Základné objekty: tabuľky, obrázky, premenné, formuly…
   • MS Office, Pixel Perfect a web reporty
 • Tvorba úlohy
  • Plánovanie úlohy
  • Nastavenie filtrov
  • Tvorba príjemcov
  • Distribúcia reportov
 • Manažment bezpečnosti

Trvanie:

Individuálne vzhľadom na potreby u konkrétneho klienta

Bližšie informácie poskytneme na požiadanie. Pre promptné reagovanie na Vaše otázky nás prosím kontaktujte e-mailom na enablement@emark.sk.

EMARK Education

V EMARKu sme vyvinuli unikátnu vzdelávaciu metodológiu, ktorá sa opiera o naše dlhoročné skúsenosti. Vzdelávací program je zameraný na praktické, tzv. hands-on cvičenia, s podporou a dohľadom skúsených EMARK lektorov. Účastníkom poskytujeme podporu aj po skončení školenia pri riešení úloh v praxi.


Registrovať na školenie

Bez udelenia Vášho súhlasu nemôžeme spracovať Vaše osobné dáta.

V súlade so súčasnou legislatívou (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) a tiež s právnou úpravou GDPR (platná od 25.5.2018), môžeme s Vami ďalej komunikovať len na základe právneho základu, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných dát. Vyznačením políčka udeľujete súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom správy, spracovania a uchovania uvedených osobných údajov pre EMARK s.r.o. za účelom zasielania občasného kontaktovania, ktorých predmetom môžu byť aktuality zo sveta dátovej analytiky, pozvánky na odborné podujatia a príležitostné obchodné ponuky. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám.
*Označením políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť, pre ktorú pracujete, pozícia) spoločnosťou EMARK s.r.o. za konkrétnym účelom uvedeným texte súhlasu. Všetky osobné údaje budú spracovávané výlučne súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosťou EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka a je možné ho kedykoľvek odvolať v súlade s platným právnym poriadkom. Pred uplynutím lehoty 1 roka si Vás budeme kontaktovať za účelom zistenia, či si túto lehotu prajete predĺžiť. Tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odhlasovací formulár nájdete na tomto LINKu. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte ako dotknutá osoba k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

EMARK Online DataTalks – podívejte se na naše další webináře

Superrýchle insighty pro agilní řízení byznysu

Jméno a příjmení
Společnost
E-mail
Souhlasím, aby společnost v rámci EMARK Group zpracovávaly mnou poskytnuté údaje za účelem spolupráce a novinek ve společnosti
Informaci o tom, jak chráníme zpracováváme osobní údaje naleznete na tomto LINKu. Souhlas se zpracováním svých osobních dat a posíláním obchodních nabídek a marketingových informací je dobrovolný a je možné ho kdykoliv odvolat TU.